Jeg har været med i del foreninger, men nogle har været en bedre oplevelse end andre. Det at hjælpe andre har altid været noget jeg er gået op i og altid gerne ville gøre en forskel for dem som har haft det sværest og så samtidig udfordre systemet for at vise hvor det fejler og hvorfor systemet fejler

Systemet en en kompleks sag lige som mennesker er det. Forskellen er bare at systemet aldrig får skylden for at fejle fordi der står mennesker bag som fritages for ansvar og ikke kan beskyldes for deres handlinger modsat den enkelte borger som fejler ifølge systemet altid er selvforskyldt og kunne “bare” have gjort det anderledes

Jeg har været med i politiske partier og set hvordan medlemmet stort set intet har at sige og hvor langt der er for at nå op og få noget at sige. Der er bare det at undervejs lære man at indordne sig og så forsvinder de idealer man havde fra start om at ændre på systemet til det bedre

Store organisationer er en ren og skær udnyttelse af de frivillige til at få flere penge af fonde og puljer. Man er med og som frivillig er her heller ikke plads til at tænke i nye baner som gavner borgerne, men man ser bare på at der laves tiltag, så flere bliver medlem osv. Egentlige tiltag sker der ikke til gavn for borgerne andet en de etablerer kaffeklubber

Da jeg trådte ind i disse nedenstående 2 foreninger som er små foreninger, men effektive og i dag daglige hjælper mange borgere. Her er der ingen som får mundkurv på og ingen arbejder ud fra at der skal flere medlemmer til fordi her er der ingen kontingenter. Det er første gang jeg

Siden er endnu ikke færdig

TILBAGE